Friday, 14 December 2012

Rancangan Pelajaran Harian - Teori Konstruktivisme SET 2Tarikh : 17 April 2012                                                            Masa : 1 jam

Hari : Selasa                                                                           Bil.Pelajar : 25 orang

Kelas : 6 Bistari.

Mata Pelajaran : Bahasa Melayu

Tema : Kesihatan Asas Kesejahteraan.

Tajuk : Piramid Makanan

Objektif : Pada akhir Pengajaran dan Pembelajaran , murid - murid dapat :

  • a. Membaca dan mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. 
  • b. Mengelaskan maklumat berdasarkan sesuatu topik yang dibincangkan. 
  • c. Murid dapat mencari kata dasar berdasarkan 5 perkataan berimbuhan dalam teks. 

Pengetahuan Sedia ada : Murid pernah melihat piramid makanan pada poster, buku dan risalah kesihatan.

Konsep :

Bahan : Paparan power point(Piramid Makanan)kertas sebak,marker pen, bahan maujud dan kad imbasan .

Nilai : Bersyukur,Menghargai , Menjaga Kesihatan.

Kemahiran : 
  •  a. 1.2 Aras 1 ( ii ) 
  • b. 5.2 Aras 1 ( ii )Langkah/ Masa
Isi Pelajaran
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Catatan

Set Induksi
7 minit

Sarapan Pagi
1.    Roti Canai.
2.    Nasi Lemak.
3.    Nasi Goreng.
4.    Mi Goreng
5.    Air Teh.
6.    Air Milo


Guru bersoaljawab tentang sarapan pagi murid sebelum ke sekolah.

Guru menerangkan bahawa makanan tersebut terdapat dalam Piramid Makanan.


Murid menyatakan jawapan secara lisan.

Bahan Maujud
1.  Roti Canai.
2.     Nasi Lemak.
3.     Nasi Goreng.
4.     Mi Goreng
5.     Air Teh.
6.    Air Milo


Langkah 1
10 minit

Membaca teks:
“Piramid    Makanan”
Soaljawab berdasarkan teks yang telah dibaca.Guru mengedarkan teks kepada murid dan murid membaca secara kelas.
Guru bersoaljawab dengan murid mengenai isi teks.
Guru membuat rumusan teks yang telah dibaca.Murid membaca teks Piramid Makanan.
Murid menjawab soalan guru berdasarkan teks yang telah dibaca.

Teks Piramid Makanan.
Langkah/ Masa
Isi Pelajaran
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Catatan

Langkah 2
10 minit

Carta Piramid Makanan

Penerangan guru tentang aras Piramid Makanan serta kumpulan makanan mengikut aras dengan paparan Power Point
Guru menyoal murid tentang makanan sarapan pagi berdasarkan Piramid Makanan.


Murid melihat paparan Power Point.
Murid menyatakan secara lisan berdasarkan Piramid Makanan yang ditunjukkan.

Power Point.

Langkah 3
10 minit

Aktiviti 1

Menulis makanan mengikut aras berdasarkan piramid makanan.
Seorang murid menayangkan kad imbasan  kepada rakannya.

Murid yang dipilih menulis makanan di dalam kertas sebak berdasarkan kad imbasan yang ditunjukkan mengikut kumpulan dalam Piramid Makanan

Kertas Sebak
Kad Imbasan
Maker pen

Langkah/ Masa
Isi Pelajaran
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Catatan

Langkah 4
15 minit

Latihan Tatabahasa
( Kumpulan )

Kumpulan A
Membina 5 ayat tanya berdasarkan Piramid Makanan.
Kumpulan B
Menulis jawapan pemahaman berkaitan Piramid Makanan.
Kumpulan C
Menulis 5 kata dasar berpandukan perkataan yang diberi oleh guru berdasarkan Piramid Makanan.

Murid menulis jawapan berdasarkan soalan dan arahan guru
Ketua kumpulan membentangkan jawapan di hadapan kelas.


Kertas sebak.
Marker pen.

Langkah 5
8 minit

Aktiviti Peneguhan

Guru menyoal secara lisan berkaitan Piramid Makanan yang telah dipelajari.


Murid yang dipilih memberikan jawapan kepada guru

No comments: